Brief voor gemeenteleden

Beste gemeenteleden van PG Kruiningen,

Als kerkenraad zien en horen we dat er een landelijke daling is van het kerkbezoek, zoals ook bij ons in de Johanneskerk. Daar zijn we bezorgd over. Want de mogelijkheid om wekelijks een eredienst te houden in onze dorpskerk dreigt daardoor op termijn ook in gevaar te komen.

Nu kunnen wij als kerkenraad hier diverse verklaringen voor bedenken, maar of dat dan een juist beeld geeft van wat er daadwerkelijk speelt onder de kerkleden is dan niet met zekerheid te zeggen. Om een beter inzicht te krijgen wat er bij onze gemeenteleden leeft willen wij iedereen van harte uitnodigen (eventueel anoniem) kenbaar te maken wat er leeft of niet leeft…!

Denk bv aan:

Eredienst, pastoraat, diaconaal werk, gebruik Rond-Inn, beheer kerkgebouw, fondsenwerving, enz.

Verder zijn we vanuit de kerkenraad bezig om onze kerk voor onze dorpsgenoten duidelijker in beeld te brengen… Dit willen we onder ander bereiken door op zaterdag 16 september voorafgaande aan de Startzondag  (17 sept)  een soort OPEN DAG te organiseren.

Door in de kerk bijvoorbeeld stands neer te zetten, waarin de verschillende gespreksgroepen en andere activiteiten binnen onze kerkgemeenschap zich kunnen presenteren. Ook is er ruimte voor creatieve gemeenteleden om te laten zien wat zij doen met hun talent en hoe zij dat  inzetten voor de kerk en het gemeente-zijn.

Misschien dat u voor zo’n OPEN DAG ook wel ideeën hebt of  aan de uitvoering ervan mee wilt werken.

Wij zijn als kerkenraad erg nieuwsgierig naar wat er bij u als gemeentelid leeft.

Ook ideeën voor het op de kaart zetten van de kerk zijn van harte welkom.

Al uw op- en aanmerkingen over het kerk-zijn van de PG Kruiningen zien wij graag voor 14 juni tegemoet.

U kunt uw antwoord anoniem deponeren in de brievenbus bij de kerk, of per e-mail sturen aan de volgende contactadressen:

scriba@pknkruiningen.nl, rond-uit@outlook.com , Willemsen.kerkrent@zeelandnet.nl

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad.